Ortodontia

Broneeri aeg

* kohustuslikud väljad Kehra, Keila ja Saku kliinikutesse saad aega broneerida ainult telefoni teel.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Eesmärgid

Ortodontilise ravi abil on võimalik muuta üksikute hammaste asendit, reastada ruumipuuduses olevaid hambaid, sulgeda hammaste vahesid, parandada hammaste kontakte (hambumust) ning vajadusel teha ettevalmistusi edasiseks proteesimiseks. Laste puhul on võimalik nõustamise või varajase ortodontilise ravi abil ennetada tõsisemaid hambumuse anomaaliaid.

 

Ortodontilisel ravil vanusepiire ei ole. Meie patsientide hulgas on nii lapsi, noorukeid, täiskasvanuid kui ka pensionieas inimesi. Esimene visiit ortodondi vastuvõtule võiks toimuda ~7-8 aastaselt või varem.

 

Konsultatsioon

Esmalt toimub konsultatsioon, mille käigus ortodont hindab hammaskonna üldist seisukorda ja ravi näidustatust ning vastavalt vajadusele viiakse läbi täiendavad uuringud. Patsiendile ja/või patsiendi esindajale tutvustatakse ravivajadust ning lepitakse kokku edasine tegevuskava. Olukordades, kus kohene ravi alustamine pole näidustatud, kutsutakse patsient tagasi kontrollile mõne aja pärast. Kui ravi on vajalik ja patsient on ravist huvitatud, tehakse põhjalik diagnostika ja detailne ravi planeerimine.

 

Raviplaan

Järgneval visiidil toimub raviplaani arutelu. Raviplaani arutamisel vestlevad arst ja patsient (alaealise patsiendi puhul ka tema esindaja) patsiendil esinevatest suuõõne probleemidest, ravivõimalustest, oodatavast tulemusest, patsiendi poolsest panusest ravi õnnestumiseks, esineda võivatest riskidest ning ravi maksumusest ja kestusest. Kui patsient on otsustanud ortodontilise ravi kasuks, alustatakse ravi vastavalt raviplaanis valitud strateegiale.

 

Ortodontiline ravi

Edasine ravi sõltub valitud ja vajalike raviaparaatide kombinatsioonist ning sisaldab endas arsti poolset regulaarset raviaparaatide aktiveerimist või kohandamist, jälgimist ja vajadusel suunamist teistele spetsialistidele. Ortodontilise ravi kestus sõltub konkreetsest raviplaanist ja võib ulatuda kuudest kuni aastateni.

 

Ravi tulemus

Ortodontilise ravi lõpus, optimaalse tulemuse saavutamise järel, eemaldatakse ortodontilised raviaparaadid ning paigaldatakse tulemuse stabiliseerimiseks hoideaparaadid (reteinsiooniaparaadid).

  • Ortodontia