Tagasi

Unimedis saab kasutada täiskasvanute hambaravihüvitist

03.01.2022

Unimed on alates 1. jaanuarist 2022 Eesti Haigekassa lepinguline partner täiskasvanute hambaravi hüvitise pakkumises.

Mis on täiskasvanute hambaravihüvitis ja mida peaksid hüvitisest teadma?

◼️ Kõik täiskasvanud ravikindlustatud inimesed saavad kuni 40 eurot aastas hambaravihüvitist.

◼️ Hambaravi hüvitamisel kehtib patsiendi omaosalus vähemalt 50% ravi teenuste arvest.

◼️ Hambaravihüvitis kehtib esmavajalike hambaraviteenustele, mille nimekiri on leitav siit.

◼️ Hüvitise kasutamata osa ei saa edasi kanda järgmisesse aastasse. Uue aastaga algab uus hüvitise arvestus.

◼️ Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt maha kohe maksmise hetkel hambakliinikus, tagantjärele ei pea esitama ühtegi avaldust ega dokumenti.

 

Kellele on mõeldud 85 eurot hambaravihüvitist aastas?

Suurem hambaravitoetus summas 85 eurot kehtib vanadus- ja töövõimetuspensionäridele, osalise või puuduva töövõimega inimestele, üle 63-aastastele inimestele, ravikindlustatud lapseootel naistele ja alla 1-aastase lapse emadele. Kõrgendatud piirmääras on hambaravihüvitist õigus saada lisaks ka inimestel, kes on töötukassas töötuna arvel ja neil, kes on hambaravi saamise kuule eelneva kahe kalendrikuu jooksul saanud toimetulekutoetust. Isikute puhul, kellele kehtib hambaravitoetus summas 85 eurot aastas, on omaosalus 15% hambaravi arvest.

Allikas: Eesti Haigekassa