dr Sigrid Tuisk

dr Sigrid Tuisk

Laste ja täiskasvanute hambaravi   juureravi

KW, Al Mare hambakliinik

Keeled: eesti,inglise, saksa, flaami

Hariduskäik

  • 2007– 2012 Tartu Ülikool
  • 2004– 2005 Maria Boodschaplyceum vahetusõpilasena
  • 1994– 2007 Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium

Töökogemus

  • 2021– … Unimed Hambakliinikud
  • 2013– 2021 Al Mare Hambakliinik
  • 2012– 2017 Sõpruse hambaravi

Erialased kursused

  • Olen läbinud koolitusi kaariese ravi valdkonnas, et olla kursis uute materjalide ja meetoditega ning implantoloogias, kuna soovin sellel alal rohkem tegutsema hakata.

Erialastesse organisatsioonidesse kuulumine

  • Eesti Hambaarstide Liit
  • Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liit
Pean tõdema, et kui kunagi oma eriala valisin, ei osanud arvata, et sellega nii rahule jään. Mulle väga meeldib töötada erinevate inimestega ja lahendada erinevaid probleeme. Pean oluliseks inimestega suhtlemist ja nende soovidega arvestamist, et ka nemad tulemusega rahule jääks. Erialase töö kõrvale kuulub minu igapäevaellu kindlasti ka sport, et keha ja vaim oleks terved ja tugevad.