Dokumendid

Teenuste eest tasumise kord
Ravijärjekorra pidamise reeglid
Kaebuste lahendamise kord
Andmekaitsetingimused
Alaealise patsiendi küsimustik
Täiskasvanud patsiendi küsimustik
Data protection conditions for patients