Ortodontilised aparaadid

Ortodontilised aparaadid on abivahendid, mis aitavad mõjutada hammaste või lõualuu kasvusuunda.

Kohahoidja

Iga piimahammas hoiab ruumi oma jäävhamba jaoks. Vahel tuleb aga piimahammas trauma, kaariese või mõne muu põhjuse tõttu enneaegselt ära. Sellest tingituna nihkuvad kõrval olevad hambad tühja kohta, jättes veel lõikumata jäävhamba jaoks ebapiisavalt ruumi. Taolise probleemi ärahoidmiseks on soovitatav pärast piimahamba enneaegset eemaldumist asetada puuduva hamba kohale kohahoidja. See fikseeritakse suhu ning hoitakse seal kuni jäävhamba lõikumiseni.

Suust eemaldatav aparaat

Suust eemaldatavat ortodontilist aparaati kasutatakse enamasti vahelduvas hammaskonnas (suus on nii piima- kui ka jäävhambad olemas). Plastikust ja traatkomponentidest koosneva plaataparaadi abil on võimalik teostada lihtsamaid ortodontilisi protsesse, näiteks kallutada hambaid.

Suust mitte-eemaldatav aparaat

Suust mitte-eemaldatavat Quad-Helix aparaati ja kiiret palatinaalset laiendajat kasutatakse hammaskonna tagumise osa laiendamiseks, ühe- või kahepoolse risthambumuse korrigeerimiseks ja hammaste ruumipuuduse korrigeerimiseks. Laiendusaparaat on valmistatud laboris täpselt vastavalt hammaste kujule. Aparaat on tehtud metallist ning see fikseeritakse hammaste külge spetsiaalse tsemendiga.

Ankurdusaparaat ehk minikruvi on ortodontiline abivahend, mida kasutatakse lisaankurduse saamiseks. Ortodontiliseks ankurduseks nimetatakse vastupanu rakendatavale ortodontilisele jõule. Minikruvi asub luus jäigalt ja ei nihku ravi jooksul. See annab võimaluse nihutada minikruvi suhtes hammast või hammaste gruppi nii, et nihutamist mittevajavate hammaste asend jääb samaks.

Funktsionaalne aparaat

Kõige sagedamini kasutatakse funktsionaalseid aparaate (Twin-Block, Forsus jt) ülemise ja alumise lõualuu vahelise suhte olulise ebakõla korrigeerimiseks ehk alalõualuu kasvu soodustamiseks kasvavatel patsientidel. Funktsionaalne aparaat võib olla nii suust eemaldatav kui mitte-eemaldatav.

Müofunktsionaalne aparaat

Müofunktsionaalset aparaati ehk treinerit kasutatakse laste ortodontilises ravis. See on prefabritseeritud ehk eelnevalt valmis tehtud raviaparaat, mille kasutusele võtmine ei nõua jäljendite võtmist. Müofunktsionaalne aparaat aitab soodustada lõualuude õiget kasvu ning sobib suu kaudu hingamise harjumuse muutmiseks, ninahingamiseks ja suu ringlihaste toonuse tõstmiseks.